KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

BESYO Özel Yetenek Sınavı Duyurusu-10.07.2015-10.07.2015        Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine 35 Erkek, 25 Kız, olmak üzere 60 öğrenci ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 25 Erkek, 15 Kız olmak üzere 40 öğrenci Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır. Başvuru koşulları ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Tüm Liseler için 2015-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 185 ve üzeri puan almış  

     olmak,

3. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” ve “Antrenörlük Eğitimi” bölümleri için fiziksel,  

    zihinsel, görme (renk körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak,

4. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.

5. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1.Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca olmadığını gösterir (tek tabip raporu) doktor raporu,

3 Adayların bitirdikleri okulla ilgili mezuniyet belgesi veya fotokopisi,

4.2015 YGS sınavı sonuç belgesi,

5. 4.5x6 ebadında 4 adet son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların  

    tanınmasını zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır),

6. Resimli Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ile birlikte),

 

BAŞVURU ADRESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş

Danışma için telefon: 0 344 280 2184, 2185, 2210

 

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

Başvurular 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır ve sınav 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü başlayacaktır.

 

SINAV YERİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş