KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

BAZI DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLU İLE VERİLMESİ-28.02.2020

Üniversitemiz Senatosunun 26.02.2020 tarihli ve 2020/06 sayılı oturumunda alınan 7 nolu kararı gereği, Üniversitemiz Bölüm/Programlarında zorunlu seçmeli ders olarak okutulan Türk Dili, İngilizce ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin 02 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren anılan dersler otomasyon programında yer alan haftalık ders programı saatlerine bağlı kalınarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesi uygun görülmüştür.

BAZI DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLMESİ